top of page

平時用4G每個月用20gb,如果轉用5g用量會增加幾多?

平時用4G每個月用20gb,如果轉用5g用量會增加幾多?:

https://youtu.be/Wd8lHxqp-6I


https://telcoquo.com/5g%e6%89%8b%e6%a9%9f%e4%b8%8a%e7%b6%b2100gb%e6%95%b8%e6%93%9a%e5%a4%a0%e5%94%94%e5%a4%a0%e7%94%a8%ef%bc%9f/


我們怎樣幫到你?

唔想咁麻煩逐間比較計劃同價錢?市面上有一些寬頻報價平台例如telcoquo.com,可以一次過查詢各間供應商的寬頻計劃,比較價錢及優惠。供應商優惠眾多,不時都會有月費回贈、免行政費、超市禮券、配件禮券、演唱會門票、限量版精品等等,立即致電(852)2121 1544 或WhatsApp(852)9749 8987,方便尋找最適合自己的服務。


網址:https://www.telcoquo.com

電話:2121 1544

WhatsApp:9749 8987

Facebook:https://m.facebook.com/Telcoquo%E5%85%8D%E8%B2%BB%E5%AF%AC%E9%A0%BB%E5%A0%B1%E5%83%B9-112543073908299/


#寬頻 #上網 #WiFi

6 次查看
bottom of page