top of page

固網電話是否比寬頻電話穩定D?咁有用過寬頻電話嘅人其實都會知道,寬頻電話係需要透過互聯網接駁寬頻供應商。簡單嚟講,即係上網打電話。咁因為係上網打電話嘅關係呢,寬頻電話有機會受到寬頻網絡唔穩定,或者係停電等等其他因素,而係影響咗你嘅通話嘅。而固網電話呢通常都係需要透過拉線入屋,實線傳輸訊號先至可以提供到固網電話服務。咁呢一個情況底下呢固網電話就冇咁容易受到外界嘅因素影響。舉一個簡單啲嘅例子就係我哋平時用電腦視像會議,又或者用手機上面嘅應用程式打電話。咁相信有試過嘅人都會知道呢,電腦上網嘅視像會議通話嘅時候呢,有時的確係會出現語音唔清晰、有延遲即係我哋俗稱所講嘅delay,又或者唔知點解呢對方講嘢呢突然之間好細聲,甚至乎呢講講下嘢呢係會斷線㖭。咁呢一啲亦都係寬頻電話呢有機會出現嘅問題嚟嘅。

咁當然呢一啲可能係一啲好極端嘅例子啦。用寬頻電話都有好處,最實際嘅好處呢就係通常安裝寬頻電話呢係會畀安裝固網電話平嘅。如果大家有任何寬頻上嘅查詢,可以致電2121 1544,或者whatsapp 9749 8987。同時,亦都可以訂閱我嘅頻道,我哋下集再同大家分享其他資訊,拜拜!

3 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page