top of page

光纖線係廳拉入房好遠有冇得裝多隻router係房?


咁當光纖線喺廳,拉入房好遠喎,有冇得裝多隻router係房呢?咁答案呢係有嘅。咁你見到呢近呢幾年呢其實多咗人講一樣嘢叫做Mesh WiFi。咁乜嘢係mesh wifi呢?其實就即係利用路由器即係router嘅主機同埋分機,喺單位入面形成無線網絡。簡單嚟講呢,就即係一個單位入面裝兩隻或者三隻或以上嘅router,嚟去擴大wi-fi嘅覆蓋範圍嘅。咁就可以令到你房入面嘅wi-fi訊號強度呢,係增強嘅。不過要注意嘅呢就係,唔係隨便買多一隻router,就可以組成到mesh wifi。支援mesh wi-fi router,多數都係以套裝出售嘅。咁一套呢就係有兩到三隻嘅router啦。某一啲牌子呢仲可以買更加多嘅router,分佈喺一間屋入面唔同嘅位置添嘅。咁就可以令到成個單位呢,唔會出現所謂嘅死角問題,有啲地方呢係收唔到wi-fi嘅。咁喺價錢上呢其實一套mesh wi-fi呢,都唔平嘅。普遍都要$3000-$4000或以上㗎喇。其實呢個價錢呢,就同你一次過買兩三隻Wi-fi 6嘅路由器差唔多。至於值唔值得呢其實就好視乎你係咪真係有咁樣嘅需要。因為除咗價錢之外,其實都仲要考慮地方嘅問題。你喺屋企唔同嘅位置裝多隻router嘅話呢,其實都係會佔用好多空間嘅。安裝嘅位置呢,可能亦都要靠近你嘅電源插頭嘅位置。所以mesh wi-fi係唔係真係好過拉條上網線入房呢,其實就真係好見人見智啦。


如果大家有任何寬頻上嘅查詢,可以致電2121 1544,或者whatsapp 9749 8987。同時,亦都可以訂閱我嘅頻道,我哋下集再同大家分享其他資訊,拜拜!


電話:2121 1544

WhatsApp:9749 8987

6 次查看0 則留言

Comments


bottom of page